Martingale roulette-strategi

Klikk her – besøk Betsafe Caisno og bruk Maringdale strategi for å strukturere spillet ditt i online roulette. Registrer deg i dag og motta en 100% velkomstbonus.

Martingale roulette strategi, også kjent som ”dobling”  eller ”progresjonsstrategi”, er den mest populære blant spillere på online casino. Grunnprinspippet i strategien ble utviklet for cirka 300 år siden, og den var svært populær i Frankrike på 1700-tallet. Den klassiske Martingale-strategien er basert på Martingale sannsynlighetsteori som ble introdusert i Frankrike av den franske matematikeren, Paul Pierre Lévy.

Klassisk Martingdale-strategi

Ideen med den klassiske Martingdale-strategien er å doble neste innsats etter hvert tap og å redusere det til inngangsbeløpet hver gang man vinner. Til syvende og sist vil gevinsten dekke alle nettotap fra tidligere veddemål.

For eksempel, dersom du vedder 5 pengeenheter og taper veddemålet, så skal neste veddemål dobles opp til 10 pengeenheter. Dersom du taper ditt veddemål på 10 pengeenheter, må du vedde 20enheter ved neste spinn på ruletthjulet. Etter neste tap må veddemålet økes til 40 enheter. Til slutt vinner du veddemålet, noe som betyr et det neste veddemålet på roulette reduseres til 5 enheter igjen. Som resultat vil du ha vunnet 5 pengeenheter: 40 – (5+10+20)=5.

5 tap 10 tap 20 tap 40 gevinst 5

MERK: Hovedproblemet med Martingale roulette-strategi er at spilleren kan nå innsatsgrensen forbordet veldig raskt som følge av kontinuerlige tap. Dessverre er ikke lange tapsrekker noen sjeldenhet i rulettspill, og det er derfor det er lov til å gå over innsatsgrensen i noen få spill på online casino.

De fleste roulette-bord har en grense på €500. Ved 7 tap på rad  vil du da nå innsatsgrensen med en startinnsats på  f. eks.  €5.

Innsats 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Innsatsbeløp €5 €10 €20 €40 €80 €160 €320 €640

For å unngå å tape store summer penger og unngå å gå over maksimalinnsatsen for veddemål, anbefales det at du starter veddemålet med små beløp, som f. eks. € 1.

Grand Martingale-strategi

Grand eller også Stor Martingale er en variant av den klassiske Martingale-strategien, og involverer enda sterkere vekst i innsatsen. Her må spilleren etter hvert tap doble innsatsen og legge til en innsats på en enhet til det doblede beløpet. Som et resultat vil veddemålssekvensen bli slik (dersom du starter med et veddemål på 5 enheter):

5 tap 10+1 tap 22+1 tap 46-1 gevinst 5

Dersom man får en kontinuerlig tapsserie, kan spilleren nå bordets grense mye raskere enn med den klassiske strategien. Det er derfor strategien Grand Martingale egner seg ved roulette-bord med minst €1,000 som grense. Dette for at veddemålet skal kunne økes uten å blokkeres på grunn av en tapsrekke:

Veddemål 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Beløp €5 €11 €23 €47 €95 €191 €83 €767 €1,535


Dersom tapsserien endelig brytes av en gevinst, vil fortjenesten alltid være startveddemålet  pluss en enhet, og ikke bare startinnsatsen som i tilfellet med klassisk Martingale. Det er selvfølgelig mulig å bruke andre varianter av denne strategien, for eksempel ved å legge til 2 enheter til innsatsbeløpet etter hvert tap. Men en slik strategi i roulette vil medføre større risiko for å tape penger.

Omvendt Martingale-strategi

Dersom du ønsker å ta fordel av en vinnerserie i stedet for en tapsserien, kan du bruke omvendt Martingale- strategi.  Dette betyr at du dobler neste innsats på rulettbordet etter hver gevinst, heller enn etter hvert tap, og går tilbake til startinnsatsen når du taper. Dette er formelen for omvendt Martingale (derom du starter med en innsats på 5 enheter):

5 gevinst 10 gevinst 20 gevinst 40 tap 5

Dette anses som mindre risikabelt enn den tradisjonelle Martingale-strategien for roulette. Det første tapet etter en rekke med vinnende veddemål vil allikevel fjerne all potensiell fortjeneste for hele rekken.

Du får flere fordeler av å spille roulette med en eventyrlig 100 % velkomstbonus, ved bruk av tradisjonelle strategier.
Besøkt Betsafe Casino.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *